blog-img
IoT v poľnohospodárstve

Rastlinná a živočíšna výroba prešla v posledných desaťročiach výraznou transformáciou smerom k jej postupnej automatizácii a mechanizácii.

blog-img
IIoT – priemyselné IoT systémy

Súčasné podnikateľské prostredie sa neustále vyvíja a dynamicky mení. Jedným z najdôležitejších faktorov pre dosiahnutie úspechu…

blog-img
Riadenie údržby pomocou IoT

Pandémia ochorenia COVID-19 spomalila globálnu ekonomiku – mnohé podniky boli nútené zastaviť výrobu, prepúšťať zamestnancov, či dokonca úplne…

blog-img
Zabezpečenie LoRaWAN sietí

V LoRaWAN sieti sa prenos informácií uskutočňuje vzduchom, podobne ako v sieťach mobilných operátorov a WiFi sieťach. Sú teda…