blog-details

Podobne ako firemný vozový park, vybavenie kancelárií či výpočtová technika, aj softvérové nástroje potrebujú pravidelné aktualizácie a výmenu, ak sa blížia ku koncu svojej životnosti.

Vďaka aktualizáciám je možné používať konkrétne softvérové nástroje naozaj dlho – v praxi sa dokonca stretávame aj s používaním EOL (end of life) softvéru, ako je napríklad operačný systém Windows XP, ktorého podpora a aktualizácie boli ukončené v roku 2014.

Práve ohlásenie ukončenia podpory pre softvér býva spravidla jedným z hlavných faktorov, ktoré vedú k hľadaniu iného nástroja. Ďalšími faktorom je spravidla funkčná, ekonomická a porovnávacia analýza s cieľom nájdenia takého nástroja, ktorý ponúka žiadané funkcie za priaznivú cenu.

 

SCCM vs Endpoint Central

V tomto článku si vezmeme na paškál stále rozšírený nástroj – Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager), ktorý sa nedávno spolu s nástrojom Intune stal súčasťou MS Endpoint Manager.

Prečítajte si 17 dôvodov, prečo stojí za to zvážiť nasadenie Endpoint Central, ak hľadáte alternatívu k SCCM.

 

Rýchle nastavenie a implementácia

Endpoint Central ponúka jednoduchosť v používaní, nastavení a procese údržby. Pre malé a stredné podniky môže byť  uvedený do prevádzky za 1 – 2 dni, pre veľké podniky maximálne za týždeň.

Nastavenie a implementácia SCCM je komplikovaná a vyžaduje si ďalšie školenie o produkte. Pokiaľ sa administrátori skutočne naučia všetky podrobnosti o SCCM, môže ubehnúť relatívne dlhá doba (používateľské skúseností uvádzajú v niektorých prípadoch rok a viac).

 

Minimálna krivka učenia

Endpoint Central má minimálnu krivku učenia a navyše poskytuje množstvo bezplatných školiacich videí a kurzov. Zo všetkých funkcií, ktoré ponúka, je vďaka tomu možné vyťažiť maximum. Dokonca aj používatelia s minimálnymi technickými znalosťami môžu softvér nasadiť, spustiť a používať. Jednoduchosť používania ocenia predovšetkým MSP poskytovatelia IT služieb, ktorí si vo väčšine prípadov nemôžu dovoliť vyhradených systémových správcov na správu koncových bodov pre každého svojho zákazníka.

V prípade SCCM je krivka učenia sa veľmi strmá a vyžaduje rôzne školiace programy a vyťaženie kapacít systémových administrátorov – výsledkom sú ďalšie finančné náklady pre zákazníka

 

Efektívne patchovanie aplikácií tretích strán

Pre maximalizáciu zabezpečenia firemnej IT infraštruktúry podporuje Endpoint Central patchovanie viac ako 850 aplikácií – vrátane  aplikácií pre Windows, Mac, Linux a aplikácií tretích strán, . Nastavenie a aktivácia automatického patchovania pre aplikácie zaberie menej ako päť minút, a to všetko bez ťažkopádnej konfigurácie.

SCCM poskytuje veľmi obmedzenú funkcionalitu pre patchovanie aplikácií tretích strán a nepodporuje automatizáciu patchovania. Okrem SCCM je pre patchovanie potrebné nainštalovať aj IIS, WSUS. WUA a prácne nakonfigurovať aktualizácie softvéru spolu s ďalšími nastaveniami.

 

Konzolový prístup odkiaľkoľvek

K webovej konzole Endpoint Central je možné pristupovať odkiaľkoľvek v rámci siete bez predchádzajúcej inštalácie, čo používateľom poskytuje flexibilitu a pohodlie, ktoré administrátori potrebujú pre jednoduchú správu koncových bodov.

Ku konzole SCCM je možné pristupovať iba z počítača, na ktorom je SCCM nainštalovaný.

 

Multiplatformová podpora

Endpoint Central je navrhnutý tak, aby spravoval vysoko heterogénne ekosystémy s rôznymi operačnými systémami (Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows phone OS, tvOS a Chrome OS) naprieč koncovými bodmi (desktopy, smartfóny, tablety, servery, predajné zariadenia, virtuálne stroje, tenkí klienti, IoT, nositeľné zariadenia, kiosky a ďalšie sieťové komponenty).

SCCM nepodporuje Linux a Unix verzie 1802 a nižšie. SCCM tiež obmedzila svoju podporu MDM iba na zariadenia so systémom Windows 10.

 

Robustná funkcionalita reportingu

Endpoint Central ponúka viac ako 200 predpripravených reportov, ktoré možno ľahko exportovať do formátu XLSX alebo CSV a zdieľať prostredníctvom e-mailu. Týmto spôsobom môžu administrátori rýchlo a používateľsky prívetivým spôsobom poskytnúť detailné informácie o stave IT infraštruktúry napr. vyššiemu manažmentu, ktorý do Endpoint Central nemá prístup.

Pre reporting v SCCM však používatelia potrebujú solídne znalosti jazyka SQL, navyše, manuálna tvorba reportov prostredníctvom údajov priamo z databázy stojí veľa času a úsilia.

 

Mobilná aplikácia pre zvýšenie mobility

Administrátori nemusia byť vždy okamžite k dispozícii a prítomní na svojom pracovnom mieste. Aby mohli vykonávať svoju činnosť, aj keď sú fyzicky mimo svojho stáleho pracoviska, Endpoint Central ponúka mobilnú aplikáciu. Táto funkciami nabitá aplikácia (spomenieme napr. inštaláciu agentov na nové počítače, vyraďovanie počítačov zo siete, nasadzovanie opráv, pridávanie softvérových licencií, prezeranie správ o stave infraštruktúry a oveľa viac) Vám umožní spravovať Vaše koncové body kdekoľvek a kedykoľvek zo smartfónu.

SCCM neposkytuje žiadnu mobilnú aplikáciu.

 

Práca s databázou

Endpoint Central sa dodáva s predvolenou databázou (PostgreSQL), ktorej údržbu zabezpečuje tím Endpoint Central. V prípade potreby poskytuje možnosť zvoliť si externú databázu PostgreSQL alebo MSSQL.

SCCM vyžaduje MSSQL ako povinnú databázu, ktorej údržba je výlučne na IT administrátoroch zákazníka.

 

Pravidlá granulárneho reštartu

Endpoint Central poskytuje vysokú mieru kontroly nad procesom reštartu koncových zariadení, ktorá používateľom umožňuje odložiť reštart o toľko dní, koľko je potrebné. Až potom je reštart vynútený. Táto funkcia je poskytovaná s cieľom zvýšiť komfort používateľov. V SCCM však neexistuje žiadna možnosť, ktorá by používateľom umožnila odložiť reštart po inštalácii (alebo po aktualizácii) o viac ako 24 hodín. Po 24 hodinách je vynútený reštart, čo môže mať za následok stratu používateľských údajov, resp. prerušenie rozpracovaných činností v nevhodnom čase.

 

Inštalácia a odinštalovanie pomocou rovnakého balíka

V Endpoint Central môžete použiť ten istý balík na inštaláciu aj odinštalovanie aplikácie spolu s nastavením aktivít pred a po nasadení pre oba prípady, vďaka čomu je úloha tak efektívna, ako len môže byť.

V SCCM neexistuje možnosť súčasne nainštalovať a odinštalovať aplikáciu pomocou rovnakého balíka. Ak chcete odinštalovať aplikáciu, musíte vytvoriť samostatný balík s príkazovým riadkom na odinštalovanie, čo je nadbytočné a vyžaduje si veľa úsilia a času.

 

Výkonné kontroly stavu

V Endpoint Central môžete nastaviť kontroly stavu a nasadiť konfigurácie (alebo nainštalovať/odinštalovať aplikácie) podľa toho, či sú pred odinštalovaním príslušnej aplikácie splnené nastavené podmienky.

V SCCM neexistuje spôsob, ako nastaviť kontrolu stavu pred nainštalovaním resp. odinštalovaním aplikácií.

 

Modelovým príkladom je prechod z prehliadača Chrome na Firefox, kde v SCCM nie je možné pred odinštalovaním prehliadača Chrome nijakým spôsobom overiť, či už Firefox je v počítači nainštalovaný (a nainštalovať ho, ak nie je). Endpoint Central to dokáže.

 

Nevyžiadaný softvér

V Endpoint Central môžete nielen zakázať softvér, ale aj zablokovať spustenie súborov EXE z externého disku prostredníctvom pár kliknutí.

Neexistuje jednoduchý spôsob, ako zakázať softvér pomocou SCCM.

 

Cenovo nenáročný nástroj

Endpoint Central je cenovo dostupný nástroj na správu koncových bodov, ktorý poskytuje maximálnu hodnotu za váš čas, úsilie a peniaze. Endpoint Central ponúka o.i. aj plne funkčnú bezplatnú edíciu pre podniky spravujúce až 50 zariadení.

SCCM je stále jedným z najdrahších nástrojov správy koncových bodov na trhu.

 

Bezpečnostné doplnky

S výkonnými doplnkami zabezpečenia, ako je Vulnerability Manager Plus, Browser Security Plus, Application Control Plus a Device Control Plus pre celkovú ochranu koncových bodov, zjednocuje Endpoint Central administráciu a zabezpečenie koncových bodov tak ako žiaden iný nástroj. Funkcie zabezpečenia, ako je DLP, anti-ransomware, súlad s HIPAA, PCI, PCI DSS, FISM, CIS atď., Vám pomôžu zostať v bezpečí a zároveň sú v súlade s bezpečnostnými štandardmi.

V SCCM neexistujú žiadne takéto bezpečnostné doplnky na zvýšenie bezpečnosti Vašej infraštruktúry.

 

Vzdialená registrácia zariadenia

Endpoint Central umožňuje vzdialenú registráciu zariadení, v ktorej môže administrátor vytvoriť a odoslať používateľom pozvánky na registráciu pomocou MDM (e-mail/QR kód/SMS).

SCCM nepodporuje registráciu cez SMS.

 

Plán B – vysoká dostupnosť

Keď primárny server zlyhá, Endpoint Central ponúka záložný server, ktorý naďalej poskytuje služby bez akéhokoľvek prerušenia činnosti používateľov.

Koncept núdzového servera nie je v SCCM zahrnutý.

 

Pokročilé ovládanie zariadení so správou USB portov

USB kľúče a iné prenosné USB zariadenia patria medzi hlavné bezpečnostné riziká podnikovej sieti (zneužitie má za následok napr. stratu, krádež údajov, porušenie súladu s bezpečnostnými predpismi atď.) Endpoint Central ponúka možnosť obmedziť rozsah používania USB zariadení na základe rôznych úrovní a oprávnení, pre používateľov aj zariadenia. Obmedzenia možno uplatniť nielen na úrovni počítača a používateľa, ale aj napr. typu zariadenia

SCCM neposkytuje žiadny priamy spôsob blokovania USB zariadení. Administrátori sú v rámci SCCM nútení vyvíjať zložité skripty pre zabezpečenie, ovládanie a monitorovanie periférií.