Správne navrhnutá a vybudovaná IT infraštruktúra tvorí základ pre efektívne fungovanie IT systémov

 

Poskytujeme komplexný balík služieb - od návrhu infraštruktúry, cez dodanie hardvéru a softvéru až po administráciu, pravidelnú údržbu a zabezpečenie celého systému.
products-image

Výhody

 • efektívna a prehľadná administrácia hardvéru a softvéru

 • zabezpečená infraštruktúra - eliminácia softvérových zraniteľností

 • výrazná úspora času a prostriedkov

 • škálovateľnosť pre podniky všetkých veľkostí

 • výkonné softvérové nástroje pre IT administrátorov

Súčasti služby

 • návrh IT infraštruktúry

 • dodanie hardvérových komponentov

 • dodanie a implementácia administračného softvéru

 • konfigurácia hardvéru a softvéru

 • komplexné zabezpečenie

 • administrácia - aktualizácie a pravidelná údržba

 • záloha a obnova údajov

 • školenia pre používateľov

Distribúcia a systémová integrácia

 • Overené a oceňované riešenia

 • Endpoint Central pre manažment koncových zariadení

 • Eset produkty pre kybernetickú ochranu Vašich firemných systémov

 • IoT zariadenia Solidus Tech