AUTOMATIZOVANÉ MERANIE A ANALÝZA ÚDAJOV

 

tvoria základ pre optimalizáciu a zvýšenie efektivity energetického manažmentu, či firemných procesov.
 
Realizujeme modulárne, vysoko flexibilné IoT projekty, ktoré Vám umožnia mať v reálnom čase prehľad o stave Vašich systémov, strojov, či zariadení a zároveň šetriť čas, náklady a energie.
products-image

Oblasti využitia

 • energetika

 • priemysel

 • poľnohospodárstvo

 • správa nehnuteľností

 • logistika

 • retail

Aplikácie

 • meranie fyzikálnych parametrov v prostredí

 • monitoring stavu strojov a zariadení vo výrobe

 • prediktívna údržba priemyslených motorov

 • riadenie vykurovania / chladenia / osvetlenia

 • optimalizácia spotreby energií v priemysle a poľnohospodárstve

 • diaľkové odpočty meračov energií

Výhody

 • komplexita - dodávame senzory, komunikačnú infraštruktúru a riadiaci softvér

 • bezdrôtové IoT zariadenia

 • jednoduchosť inštalácie a používania

 • prehľadné vizualizácie údajov

 • integrácia do existujúcej infraštruktúry

KOMPLEXITA

Vďaka našim skúsenostiam Vám navrhneme a dodáme komplexný IoT systém - softvér spolu s hardvérom.

 

FLEXIBILITA

Dodáme Vám celý IoT systém, alebo jednotlivé súčasti podľa Vášho výberu.

Softvérovú časť - platformu KM Data Analyzer - dokážeme prepojiť aj s Vašimi existujúcimi IoT zariadeniami.

 

ÚSPORA ENERGIÍ A MATERIÁLU

Optimalizáciou spotreby energií, použitím bezdrôtových senzorov, či pomocou preditkívnej údržby strojov a zariadení znižujeme dopad na životné prostredie.