Výkonná softvérová platforma pre

zber, spracovanie, analýzu a vizualizáciu

veľkého množstva údajov

products-image

Funkcie

  • Zber údajov z rôznych zdrojov

  • Spracovanie rôznych typov údajov

  • Analýza údajov

  • Vizualizácia pomocou prehľadných tabuliek a grafov

  • Archivácia

Zdroje údajov

  • IoT zariadenia

  • Aplikačné a serverové logy

  • Sieťová prevádzka

  • Relačná a nerelačné databázy

  • Neštruktúrované dáta