blog-details

V posledných rokoch sa IoT teší čoraz väčšej popularite, najmä vďaka svojmu obrovskému potenciálu, širokým možnostiam použitia a výhodám, ktoré prináša. Naviac rok 2020 spustil vlnu digitálnej transformácie spoločností, v ktorej hrá IoT jednu z hlavných úloh.

Poďme sa teda spolu pozrieť na trendy a výzvy v oblasti IoT pre rok 2021.

 

Konektivita

Už z definície IoT zariadení plynie ich základná vlastnosť – pripojenie do internetovej siete. S narastajúcim počtom nasadených IoT zariadení (prieskumy predpokladajú cca 35 miliárd prepojených IoT zariadení do konca roku 2021), nástupom 5G sietí a snahou o udržateľnosť bude nepochybne silnieť trend bezdrôtovej konektivity všade, kde to bude možné.

Práve zbavenie sa nadbytočnej kabeláže a optimalizácia bezdrôtovej komunikácie patrí medzi hlavné výhody IoT riešení, ktoré dodávame našim klientom. Obzvlášť pri nasadení vo väčšom počte, napr. v energetike, priemysle, či poľnohospodárstve.

 

Digitálne dvojča

Koncept digitálneho dvojčaťa je na svete už takmer 20 rokov, no práve v posledných rokoch zažíva svoje zlaté časy aj v oblasti IoT. Čo vlastne digitálne dvojča znamená? Ako plynie už z názvu, ide o dynamický virtuálny model fyzického objektu, alebo systému, vďaka ktorému dokážeme presne nasimulovať jeho správanie a účinok rôznych zmien bez potreby zasahovať do existujúceho prostredia.

IoT senzory poskytujú pomerne presné údaje z fyzických objektov, ktoré sú pre vytvorenie digitálneho dvojčaťa nenahraditeľné. Vďaka napredujúcemu vývoju, zmenšovaniu IoT senzorov a zvyšovaniu ich presnosti a spoľahlivosti dokážeme modelovať digitálne dvojčatá a simulovať rôzne situácie čoraz presnejšie. Výsledkom je optimalizácia procesov, výrazné zníženie nákladov a času.

 

Prediktívna údržba

riadení údržby sme už na našom blogu písali. Do popredia sa čoraz viac dostáva sofistikovaná nadstavba štandardnej, reaktívnej údržby (riešenie problému až po prejavení sa symptómov), a teda prediktívna údržba. V tomto prípade je potrebné surové údaje, zozbierané z rôznych citlivých senzorov (napr. senzory vibrácií, teploty, či hluku), ďalej spracovať pomocou moderných analytických technológií (machine learning, big data). Vďaka tomuto prepojeniu je možné v dostatočnom predstihu upozorniť na blížiacu sa poruchu, spôsobenú opotrebovaním zariadenia a ušetriť tak náklady, spojené s neplánovanými odstávkami, či servisnými výjazdmi.

 

Edge computing

V roku 2021 budeme pokračovať v trende decentralizácie výpočtových technológií z posledných rokov a nárastu počtu nasadených IoT zariadení. Edge computing v skratke znamená presunutie časti výpočtovej sily a úložiska údajov na koncové zariadenia v sieti, resp. bližšie ku koncovým zariadeniam. Výsledkom je zrýchlenie transportu údajov v sieti, zníženie latencie, nižšia záťaž na sieťovú infraštruktúru a dátové centrá, prístup k údajom a ich analýza takmer v reálnom čase. Edge computing bude naďalej kritickou technológiou v systémoch, kde je okamžitá reakcia nevyhnutná, napr. v zdravotníctve (monitorovanie pacientov), autonómnych vozidlách a pod.

 

Bezpečnosť

Jednou z hlavných výziev pre nasledujúce roky bude aj zvyšovanie zabezpečenia IoT systémov pred kybernetickými, ale aj fyzickými útokmi. O zabezpečení jednej z IoT sietí (LoRaWAN) si môžete prečítať viac v tomto článku na našom blogu.

 

Smart domácnosti

Rok 2020 trávila väčšina z nás svoj pracovný aj voľný čas vo svojej domácnosti a ešte nejaký čas budeme musieť v tomto režime zotrvať. Nielen kvôli súčasnej situácii však rastie dopyt po smart domácnostiach a možnosti jednoduchej, rýchlej kontroly spotrebičov, domáceho prostredia, či zníženiu spotreby energií, čo vedie k zvyšovania komfortu života.