blog-details

Ak ste si prečítali naše doterajšie články (ak nie, neváhajte), mali ste možnosť nahliadnuť do sveta IoT a možností využitia tejto technológie v našich realizovaných projektoch. V tomto článku tomu nebude inak, pozrieme sa, ako je možné zjednodušiť meranie spotreby energií v podnikoch a domácnostiach pomocou vzdialených odpočtov meračov.

 

Ako to funguje?

IoT merače – vodomery, plynomery, elektromery, či pomerové merače tepla na radiátoroch, merajú a odosielajú údaje do centrálneho servera, alebo na cloudové úložisko. Batéria v nich vydrží viac ako 10 rokov, čiže viac ako dva cykly pravidelného ciachovania.

Údaje sú následne spracované, vyhodnotené a vizualizované našou softvérovou platformou (KM Data Analyzer) s jednoduchým a používateľsky prívetivým rozhraním.

V koordinácií s ďalšími bezdrôtovými senzormi – senzorom otvorených okien/dverí, pomerového senzora prirodzeného a umelého osvetlenia, či CO2 senzorov, dokážeme pripraviť hodnotné výstupy, na základe ktorých je možné optimalizovať manažment energií v priestoroch a výrazne tak znížiť náklady.

 

Administratívne budovy

Jednou z cieľových skupín nasadenia našich riešení sú správcovské spoločnosti administratívnych budov. Cieľom tejto aplikácie je čo najspravodlivejšie a najpresnejšie vyúčtovanie energií, spotrebovaných nájomcami priestorov.

Prvou meranou veličinou je tepelná energia, spotrebovaná na kúrenie priestorov. Na každé vykurovacie teleso je namontovaný bezdrôtový merač, ktorý okrem stavu odovzdaného tepla do priestoru meria aj celkový čas prevádzky radiátora. Komplexné IoT merače dokážu dokonca zaznamenať čas otvorenia okna v miestnosti a poskytnúť tak dodatočné informácie o efektivite vykurovania.

Ďalšou veličinou je spotrebovaná elektrická energia, kde každý nájomca má svoj vlastný IoT elektromer. Samozrejmosťou je aj meranie spotreby vody, ba dokonca aj plynu.

Namerané údaje sú odosielané priamo správcovskej spoločnosti a vyhodnocované našou softvérovou platformou. Správcovia tak majú k dispozícii automaticky generované, prehľadné vizualizácie a zároveň možnosť prepojenia s ekonomickým softvérom pre jednoduchú a efektívnu fakturáciu. To všetko bez nutnosti fyzického odpočtu merača.

 

Bytové domy

Nasadenie IoT meračov v bytových domoch je vo svojej podstate jednoduché, nenáročné a prináša predovšetkým komfort, transparentnosť, úsporu nákladov pre obe strany – majiteľov alebo nájomníkov bytov a správcovské spoločnosti.

Vzdialené odpočty zároveň riešia častý problém, ktorý nastáva práve v období pravidelných odpočtov energií v nehnuteľnostiach so štandardnými meračmi vnútri bytov. Čo ak majitelia nebudú doma a odpočet nebude možný? S IoT zariadeniami nebude potrebné nikoho rušiť, zvládnu všetko potrebné bez ďalšieho zásahu.

 

Priemyselné objekty

Častejšie ako s aplikáciou v bytových domoch sa stretávame so záujmom o podružné meranie energií v priemyselných objektoch pomocou IoT zariadení.

Naši zákazníci si tak jednoducho dokážu skontrolovať reálnu spotrebu energií na viacerých úrovniach – od celkovej spotreby podniku až po spotrebu jednotlivých zariadení, či výrobných liniek. Zamestnanci sú takto odbremení od pravidelného odčítavania a zapisovania stavu meračov v objektoch, často v ťažko prístupných miestach ako sú šachty, pivnice a pod.