blog-details

Administrácia podnikovej IT infraštruktúry je behom na dlhé trate. Pre zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej prevádzky je potrebné udržiavať výpočtovú techniku v bezchybnom stave, či už pravidelnou údržbou hardvéru, dôkladnou administráciou softvéru, pravidelnými aktualizáciami a odstraňovaním bezpečnostných hrozieb.

S rastom, digitálnou transformáciou, pribúdajúcim počtom a pravidelným obmieňaním výpočtovej techniky vo firmách priamo úmerne rastie aj objem práce pre IT administrátorov.

Pri malom objeme koncových zariadení je manuálna administrácia akceptovateľná, no pri predstave manuálnej inštalácie softvéru, či konfigurácie niekoľkých stoviek zariadení súčasne, veru nie je IT administrátorom čo závidieť.

Riešením je komplexný a centralizovaný manažment koncových zariadení, cieľom ktorého je dosiahnuť vysoko bezpečný, prehľadný a funkčný IT ekosystém efektívne, s výraznou úsporou času a prostriedkov.

Nástrojom na to určeným je Endpoint Central (ešte nedávno známy ako Desktop Central), ktorému v súčasnosti dôveruje viac ako 12 000 spoločností a spolu manažuje viac ako 7 miliónov koncových zariadení.

 

Čo Endpoint Central dokáže?

Endpoint Central je komplexný nástroj, ktorý správcom umožní manažovať koncové zariadenia v podnikovej sieti, kedykoľvek a odkiaľkoľvek, pomocou intuitívneho a používateľsky prívetivého rozhrania.

Celý systém je vysoko bezpečný a spĺňa aktuálnu legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov. Samozrejmosťou je integrácia s nástrojmi podnikových domén (napr. Active Directory), vytváranie používateľov s rôznymi oprávneniami, či ich dvojfaktorová autentifikácia.

Poďme sa spolu bližšie pozrieť na niekoľko základných funkcií, ktoré EndpointCentral ponúka:

 

Patch management

Plne automatizovaná správa softvérových patchov (záplat) pre platformy Windows, Mac, Linux a viac ako 600 najčastejšie používaných aplikácií tretích strán.

Endpoint Central pravidelne skenuje zariadenia vo firemnej sieti. Upozorňuje na bezpečnostné hrozby, zraniteľnosti systémov, dostupné záplaty či nové aktualizácie a administrátorom navrhuje spôsob, ako tieto problémy vyriešiť.

Súčasťou Endpoint Central sú pokročilé konfigurácie politík nasadenia. Administrátori môžu naplánovať aktualizácie operačného systému, či aplikácií tak, aby nezasahovali do pracovného času používateľov, nastaviť rôzne politiky pre rôzne skupiny používateľov a mnoho iného.

 

Nasadzovanie softvéru

Automatizovaná distribúcia softvérových balíkov naprieč všetkými zariadeniami s množstvom pravidelne aktualizovaných šablón (aktuálnych verzií bežne využívaných aplikácií) a minimálnou  potrebou manuálneho zásahu.

Táto funkcia je na nezaplatenie v prípade veľkého počtu zariadení, kde Endpoint Central zaručí konzistentnú inštaláciu softvéru na všetky koncové zariadenia. Zároveň ponúka široké možnosti nastavenia povoleného softvéru, čím prispieva k zvýšeniu kyber-bezpečnosti systému.

Zaujímavou funkciou je samoobslužný portál pre koncových užívateľov, z ktorého je možné jedným klikom nainštalovať firemnou politikou schválené aplikácie.

 

Manažment mobilných zariadení

Architektúra systému Endpoint Central umožňuje spravovať aj zariadenia (napr. smartfóny), ktoré nie sú fyzicky súčasťou podnikovej siete, bez potreby nadväzovania VPN spojenia.

Táto funkcionalita v sebe zahŕňa:

 • aktualizácie operačného systému a aplikácií,
 • manažment aplikácií a obsahu,
 • manažment nastavení a správu firemného profilu,
 • manažment zabezpečenia zariadenia,
 • geolokáciu,
 • jednoduchý a rýchly onboarding v prípade BYOD (bring your own device) politiky.

 

Administrácia prehliadačov

Prakticky neobmedzený prístup k internetovému obsahu je živnou pôdou pre útoky, využívajúce neznalosť alebo neopatrnosť používateľa. Pre ochranu dôležitých používateľských údajov a firemnej infraštruktúry je zabezpečenie prehliadačov kľúčové. Endpoint Central zbiera štatistiky používania internetu a poskytuje tak užitočné údaje pre administrátorov, ktorí tak môžu hromadne aplikovať bezpečnú konfiguráciu prehliadačov.

 

Administrácia inventáru

Endpoint Central do hĺbky skenuje koncové zariadenia a ponúka komplexné prehľady o nainštalovanom softvéri a fyzickom hardvéri. Vďaka tomu je inventarizácia firemnej výpočtovej techniky oveľa jednoduchšia a prehľadnejšia.

Užitočnými funkciami sú napr. manažment nakúpených softvérových licencií, či možnosti upozornenia administrátorov na zmeny v softvérovej a hardvérovej výbave koncových zariadení, blížiaci sa koniec záruky na zariadenie, alebo exspiráciu licencií.

 

Vzdialené ovládanie

Výkonný a bezpečný nástroj pre vzdialené ovládanie je neoceniteľnou pomôckou pri riešení problémov na koncových zariadeniach. Endpoint Central ponúka komplexnú funkcionalitu:

 • zdieľania viacerých obrazoviek,
 • prenosu súborov,
 • integrovaného komunikátora (chat, hlas, video),
 • možnosť plnej kontroly nad zariadením zablokovaním akýchkoľvek vstupov od používateľa,
 • ovládanie administrátorského rozhrania na pozadí,
 • nahrávania procesu ovládania,
 • vzdialeného vypnutia, reštartu, či dokonca zapnutia zariadenia.

Zároveň však rešpektuje čas a súkromie používateľov, preto je súčasťou funkcií aj vyžiadanie aktívneho súhlasu so vzdialeným ovládaním od používateľa, ktorý na zariadení aktuálne pracuje.

 

Endpoint Central pomáha automatizovať rutinné činnosti IT administrátorov, poskytuje detailný prehľad o stave koncových zariadení v sieti a je výkonným nástrojom pre dosiahnutie prehľadného, bezpečného a konzistentného firemného IT ekosystému efektívnym spôsobom.