services-details

Hlavnou výhodou našich riešení je schopnosť spracovať dáta z akýchkoľvek zdrojov. Dokážu fungovať ako samostatná entita, zároveň ich vieme plne integrovať do existujúcich IT systémov a pretaviť ich výkon do podoby interaktívnych, škálovateľných vizulizácií a reportov.

 

Posúvame možnosti reportingu na vyššiu úroveň, keďže naše portfólio produktov a služieb je v oblasti reportingu a business intelligence široké, flexibilné a modulárne. Preto dokážeme realizovať projekty od tých najjednoduchších, po najväščie výzvy.

 

Zároveň naše riešenia tvoria vzájomne ľahko prepojiteľný ekosystém, ktorého obrovskou výhodou je možnosť kedykoľvek pridať ďalšie požadované funkcie.


 

 

Vďaka jednoduchému ovládaniu si dokážete aktuálne informácie o stave Vašej firmy skontrolovať kedykoľvek a kdekoľvek.