services-details

Zber údajov, ich spracovanie a analýza je základom pre pochopenie a zvýšenie efektivity firemných procesov. Údaje dokážeme zbierať takmer zo všetkých softvérových a hardvérových zdrojov - IoT senzorov, systémových logov, sieťových zariadení, existujúcich databáz a pod.

 

Zozbierané údaje transformujeme na výstupy s vysokou výpovednou hodnotou vo forme dashboardov, real-time vizualizácií, či prehľadných, interaktívnych a plne prispôsobiteľných reportov.

 

Aplikácia našich IoT systémov a možnosti ich využitia sú skutočne rozsiahle, napríklad automatická diagnostika priemyselných strojov, inteligentné riadenie vykurovania a osvetlenia budov, či monitoring fyzikálnych parametrov (teplota, vlhkosť, vibrácie) v rôznych odvetviach priemyslu a energetiky.

 

 

Vďaka našim skúsenostiam Vám navrhneme a dodáme komplexný IoT systém - softvér spolu s hardvérom. Sme flexibiliní, naše softvérové riešenia dokážeme prepojiť aj s Vašimi existujúcimi zariadeniami.