Partneri (výber)

Riadime sa heslom: Najdôležitejší je spokojný klient. Budeme radi, keď sa aj vy zaradíte k našim partnerom.

Spoločnosť EC software podporujeme pri distribúcii softvéru Help&Manual, ktorý je určený na vytváranie manuálov a príručiek so širokým spektrom funkcií. Pre používateľov tohto softvéru poskytujeme profesionálne školenia, ktoré sú zamerané na jeho používanie na viacerých úrovniach.

Spoločnosti Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder a Betreuungsnetz schwerkranker Kinder podporujeme od ich vzniku pri vývoji dokumentačných a plánovacích systémov BeskiDoc a SNdoc. Okrem vývoja softvéru zabezpečujeme pre tieto spoločnosti kompletnú správu ich korporátnych sietí vrátane dátových centier.

Medzinárodný koncern SSI Schäfer podporujeme pri vývoji logistického systému WAMAS, ktorý je lídrom v oblasti skladového hospodárstva. Popri vývoji softvéru spolupracujeme aj pri realizácii projektov riadenia veľkokapacitných skladov po celom svete.