Partneri (výber)

Riadime sa heslom: Najdôležitejší je spokojný klient. Budeme radi, keď sa aj vy zaradíte k našim partnerom.

Medzinárodný koncern SSI Schäfer podporujeme pri vývoji logistického systému WAMAS, ktorý je lídrom v oblasti skladového hospodárstva. Popri vývoji softvéru spolupracujeme aj pri realizácii projektov riadenia veľkokapacitných skladov po celom svete.

Spoločnosti Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder a Betreuungsnetz schwerkranker Kinder podporujeme od ich vzniku pri vývoji dokumentačných a plánovacích systémov BeskiDoc a SNdoc. Okrem vývoja softvéru zabezpečujeme pre tieto spoločnosti kompletnú správu ich korporátnych sietí vrátane dátových centier.

Spoločnosť EC software podporujeme pri distribúcii softvéru Help&Manual, ktorý je určený na vytváranie manuálov a príručiek so širokým spektrom funkcií. Pre používateľov tohto softvéru poskytujeme profesionálne školenia, ktoré sú zamerané na jeho používanie na viacerých úrovniach.

Sme oficiálnym Select Certified Partnerom spoločnosti Cisco so špecializáciou pre Small and Midsize Business.