services-details

Na ukladanie veľkého množstva Vašich údajov nie je potrebné nakupovať servery, budovať dátové centrá a zložitú infraštruktúru, či zamestnať samostatný IT tím pre administráciu a pravidelnú údržbu.

 

Pre našich zákazníkov, ktorí začínajú s implementáciou IoT riešení, poskytujeme bezpečné cloudové úložisko s množstvom výhod:

  • nezávislosť,
  • nízke počiatočné náklady,
  • prístup k údajom aj v prípade poruchy internej IT infraštruktúry, či výpadku elektrickej energie,
  • okrem IoT infraštruktúry nie sú potrebné ďalšie sieťové zariadenia,
  • údržbu a aktualizácie riešime za Vás.

 

Prihlásením sa do webovej aplikácie získate prístup k Vašim údajom v komplexnej softvérovej platforme - KM Data Analyzer.